Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry

Jälkivahinkojen torjuntaa ja kuivausliiketoimintaa harjoittavien yritysten yhteenliittymä

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry on perustettu kehittämään vahinkopalvelualalla toimivien yritysten yhteistyötä sekä ylläpitämään ja edistämään alan ammattitaitoa.

Liiton tarkoitus on luoda alalle yleisiä työtapoja ja toimintamalleja, sekä osallistua alan tuotekehitys- ja tutkimustyöhön.

Tavoitteemme on nostaa suomalainen tietotaito sille kuuluvaan edelläkävijän asemaan kaikissa vahinkopalveluissa kaikkialla maailmassa.