Vahinkoalan auktorisointimenettely

Auktorisoinnin historia

Suomen Vakuutusyhtiöitten Keskusliitto ry (nyk. Finanssiala ry) on jo 1970-luvulta alkaen arvioinut vahinkosaneerausalalla toimivien yritysten kykyä hoitaa jälkivahinkojen torjuntaa luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Tämä palvelu toimi niin vakuutusyhtiöille kuin muillekin kiinteistöalan ammattilaisille hyvänä apuna valittaessa sopivaa urakoitsijaa hoitamaan kiinteistössä sattuneitten palo-, kosteus-, öljy- tms. vahinkojen korjauksia. 1.4 2004 alkaen eivät vakuutusyhtiöt kuitenkaan ole EU-säännösten mukaan voineet enää hoitaa tällaista palvelua. EU:n direktiivin (ETY 1534/ 91) pitkään jatkunut ryhmäpoikkeus päättyi ja hyväksymistoiminta oli siirrettävä puolueettoman osapuolen hoidettavaksi.

Vahinkoalan auktorisointiryhmä VAR

Hyväksymistoimintaa varten perustettiin Vahinkoalan Auktorisointiryhmän (VAR). Tähän ryhmään kuuluvat kaikki ne tahot, jotka vastaavat jälkivahinkojen torjunnasta tai käyttävät näitä palveluita: Suomen Isännöintiliitto, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Paloinsinööriyhdistys, Suomen Palopäällystöliitto, Vakuutusalan Tekniset Tarkastajat, Finanssiala ry (ent. Suomen Vakuutusyhtiöitten Keskusliitto), sekä Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto.

Osapuolet laativat huhtikuussa 2004 yhteistyösopimuksen, jonka liitteessä määritellään jälkivahinkojen torjuntaa ja kuivausliiketoimintaa harjoittavien liikkeiden auktorisoinnin vaatimukset

Vakuutusyhtiöillä ja pelastustoimella on ollut vuodesta 1993 asti jatkunut sopimus ensivaiheen jvt-töiden tekemisestä. Elokuussa 2004 Vahinkoalan Auktorisointiryhmässä sovittiin, että myös pelastuslaitokset otetaan auktorisoinnin piiriin. Samalla em. sopimus päivitettiin vastaamaan auktorisointivaatimuksia.