Yhteystiedot 1

c/o Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry
PL 3, 00721 Helsinki
p. +358 500 429111

Finanssiala ry
www.finanssiala.fi

Suomen Isännöintiliitto ry
www.isannointiliitto.fi

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry
www.vahinkopalvelut.net

Suomen Kiinteistöliitto ry
www.kiinteistoliitto.fi

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry
www.spiy.fi

Suomen Palopäällystöliitto ry
www.sppl.fi

Vakuutusalan Tekniset Tarkastajat ry
www.vatek.fi